Filisofie

Van de Graaf Engineering streeft naar pasklare, hoogwaardige, doch zo eenvoudige mogelijke oplossingen. Hierbij hebben brede en toch ook diepgaande kennis en creativiteit al meer dan eens tot verrassende resultaten geleid.


Wim en Daniel van de Graaf

Onze organisatie heeft met succes een aantal technieken ontwikkeld, waarmee meerdere afvalstromen en producten in een waardevolle herbruikbare grondstoffen zijn omgezet.

Daarbij worden de sorteerkosten aanzienlijk gereduceerd door geautomatiseerd scheiden (middels digitale materiaalherkenning en uitsortering), arbeidsomstandigheden verbetering en minimalisering van de omgevingsbelasting.

Voor de bouwstoffen verwerkende sector hebben wij meerdere projecten uitgevoerd, zoals zand en grindwinning productverwerking in o.a. beton en recycling van reststoffen van de Graaf Engineering zet zijn expertise en contacten in bij de aanpak van vraagstukken in binnen- en buitenland en is nauw betrokken bij internationale technologische projectadvisering.

Daarnaast voeren wij onderzoek uit t.a.v. toekomstige wetgevingen in binnen- en buitenland voor de voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie van uw beleid. Een groot inlevingsvermogen in de behoeften van de opdrachtgever en een praktijkgerichte benadering gefocust op maximaal resultaat zijn onze kernwaarden.


HDPE Netten shredderen

Schema trommelwasser met waterzuivering t.b.v. reiniging van granulaten en spoorwegrind

Hoogcal afval shredderen