Activiteiten

Van de Graaf Engineering is in staat hoogwaardige specifieke oplossingen aan te leveren, die exact aan de eisen en wensen van de opdrachtgever voldoet.

Van de Graaf Engineering kan, geheel naar wens van de opdrachtgever, in nauwe samenwerking of geheel zelfstandig de door opdrachtgever gestelde vraag tot een turn-key concept of oplossing/ installatie worden aangeleverd.

Onze diensten bestaan uit:

 • Inventarisatie probleem- en doelstelling
 • Verrichten technisch en economisch haalbaarheidsonderzoek
 • Onderzoek naar subsidieregelingen op haalbaarheidsonderzoek/investeringen
 • Ontwerp nieuw productie- en recycleproces, incl. omschrijving parameters en massabalans
 • Procesengineering, incl. vervaardiging stromingsschema’s
 • Inzet van nieuwe procestechnologie├źn
 • Opstellen investeringsbudgetten t.b.v. aanschaf van nieuwe of gereconditioneede machines

Hierbij worden productspecificaties en markteisen omgezet naar technologie eisen en wordt technische ondersteuning bij Installatie investeringen geboden.

Deze ondersteuning omvat:

 • Uitvoering van levenscycli analyses
 • Voorstudies en evaluaties onderzoeksprojecten
 • Rentabiliteitsberekeningen
 • Technisch onderzoek
 • Rapportage, enz.

 


Grind wassen

Mobiele mortelmixer installatie

Zand/Slibscheiding

Opgaveband

Hoogcalorische brandstofpellets uit Bouw en sloopafval residu